Občas sa môže stať že doručený email s objednávkou skončí v zložke SPAM. Je preto potrebné skontrolovať aj nevyžiadanú poštu. Ďakujeme.

Sťažnosti a vrátenie tovaru

Sťažnosti 

 

I. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak ide o digitálny produkt, nie je možné od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu po jeho odoslaní na emailovú adresu kupujúceho. Zákazník túto skutočnosť akceptuje pred nákupom.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením digitálneho produktu.

3. V prípade preukázania chybného tovaru má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 2 rokov a získať späť celú kúpnu cenu alebo výmenu chybného digitálneho tovaru za nový digitálny tovar.

4. V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len "spotrebiteľské zmluvy") sa zmluvy riadia Občianskym zákonníkom.

 

Vrátenie tovaru

 

Koľko dní je potrebných na podanie žiadosti?

Vzhľadom na povahu digitálneho výrobku nie je možné vrátiť výrobok bez uvedenia dôvodu. Vo výnimočnom prípade, že je digitálny produkt chybný, však máte ako kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 2 rokov a získať späť celú kúpnu cenu alebo náhradný digitálny produkt za chybný digitálny produkt.

 

Ako dlho trvá vybavenie reklamácie?

Naša lehota na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní od prijatia reklamácie.

 

Je vrátenie položky spoplatnené?

Pri vrátení elektronického tovaru sa neplatí žiadny poplatok.

 

Ako dlho trvá vrátenie peňazí?

Ak je reklamácia uznaná, reklamovanú sumu vám vrátime najneskôr do 14 dní od prijatia reklamácie.