Občas sa môže stať že doručený email s objednávkou skončí v zložke SPAM. Je preto potrebné skontrolovať aj nevyžiadanú poštu. Ďakujeme.

Reklamačný poriadok

I. Reklamačný poriadok

1. V prípade reklamácie digitálneho produktu, pri ktorom bol preukázaný chybný kód, má kupujúci nárok na výmenu za nový, alebo na vrátenie celej kúpnej ceny. V takomto prípade je potrebné reklamáciu uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára na adrese: https://www.bomshop.sk/form/complaint. V prípade nejasností týkajúcich sa digitálneho produktu je zákazník povinný kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá mu rada poskytne ďalšie informácie a zodpovie všetky otázky.

2. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vymeniť chybný digitálny produkt za nový funkčný, alebo vrátiť sumu, z ktorej bude odpočítaný poplatok za spracovanie platby, ktorý pokrýva náklady spojené s transakciami paltobnej brány a banky. Tento poplatok, vo výške 0,90% + 0,04 EUR, bol už zahrnutý v pôvodnej cene objednávky. Vrátenie platby bude realizované rovnakým spôsobom, akým bola platba prijatá od kupujúceho.